อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายวินัย เตชะนาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.062-8989380

นายปิยภัค ศรีลาภ
นายช่างโยธา
โทร.091-0616871

นายสมพงษ์ วะนา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.095-9379241

นายประสิทธิ์ กรดแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร.085-2239-974

นายประจักษ์ พิศรักษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร. 082-7440-838

นางสาวพรนิภา โคตรวงศ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร.084-4055469

นายสุทธิพงษ์ รูจีพันธ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร.086-523448