อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี โดยนายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ... วันที่ 10 มิ.ย. 67 (ดูู 9)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

นายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี... วันที่ 18 ม.ย. 67 (ดูู 64)

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลจากโรค ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ ให้ห่างไ... วันที่ 18 ม.ย. 67 (ดูู 81)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

นายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ,นายวิรัตน์ ศรีทองแดง ,นายเกรียงไกร ประจัญพล (รองนายกฯ) ,... วันที่ 18 ม.ย. 67 (ดูู 21)

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการการศึกษา ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำ... วันที่ 18 ม.ย. 67 (ดูู 112)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลต้านยาเสพติด ธวัชบุรีเกมส์ ครั้งที่ 24

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลต้านยาเสพติด ธวัชบุรีเกมส์ ครั้งที่ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ... วันที่ 13 มี.ค. 67 (ดูู 103)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exlernal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT *********** ... วันที่ 12 ก.พ. 67 (ดูู 35)

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานและสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี นำโดย นายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหา... วันที่ 2 ม.ค. 67 (ดูู 107)

โครงการประเพณีลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12) นายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหารส... วันที่ 29 พ.ย. 66 (ดูู 202)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(8 กันยายน 2566) "นายปริญญา ฉ่ำมณี" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี มอบหมายให้นางตุลารัตน์ จีนภักดี นักวิชากา... วันที่ 11 ก.ย. 66 (ดูู 177)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธวัชบุรี งานการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำนวยการโด... วันที่ 28 ส.ค. 66 (ดูู 82)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดงานการศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธร​รม​ องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอ​ธวัชบุรี​... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 63)

โครงการถวายเทียนพรรษาโรงเรียนผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอ​ธวัชบุรี​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ โดย "นายปริญญา ฉ่ำมณี" (นายกฯ)​, นายวิรัต​น... วันที่ 16 ส.ค. 66 (ดูู 83)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

" ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ " องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย "นายปริญญา ฉ่ำมณี" นาย... วันที่ 4 ส.ค. 66 (ดูู 76)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญ... วันที่ 4 ส.ค. 66 (ดูู 90)

โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายปริญญา ฉ่ำมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิ... วันที่ 4 ส.ค. 66 (ดูู 79)

โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุข​ ลงพื้นที่​ร่วมกับ ผู้นำชุมช... วันที่ 11 ก.ค. 66 (ดูู 208)

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

22 พฤษภาคม 2566 #ประเพณีบุญบั้งไฟ_บุญเดือนหก เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.66 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ อำเภอ... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 113)

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

๑๕ มิถุนายน​ ๒๕๖๖ ???? ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านดู่ สังกัด​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ธวัชบุรี​ โดยคุณ​ครู... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 95)

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อำเภอธวัชบุรี กำนัน ผ... วันที่ 28 มิ.ย. 66 (ดูู 145)