อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
***********************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 มีนาคม 66 View : 197
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :