อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ Q-A ถามตอบ ผู้ตั้ง
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่ใด

2024-03-11 09:53:58 (ดู 80)

ประชาชนตำบลธวัชบุรี
ปี 2566 มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีต่าง ๆ ไหมครับ

2023-01-18 10:49:46 (ดู 199)

รบกวนสอบถามเรื่องภาษีร้านค้า ประจำปี 2566

2023-01-18 10:46:11 (ดู 172)

ประชาชนตำบลธวัชบุรี
สอบถามเรื่องค่าบริการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

2022-02-04 13:49:23 (ดู 472)

ประชาชน ต.ธวัชบุรี
การให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

2022-01-18 07:55:12 (ดู 440)

Q
การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยสูงอายุ

2022-01-18 07:54:04 (ดู 395)

Q
เวลาติดต่อราชการ เคยได้ยินว่ามีหนังสือให้ยกเลิกการเรียกเอาสำเนาประจำตัวประชาชนกับผู้มาติดต่อแล้วใช่ไหมค่ะ

2022-01-18 07:52:39 (ดู 387)

Q
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
อักขระ :