อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 70


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 70
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
*******************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 66 View : 254
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :