อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี


             องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  นำโดยท่านปลัดศุภชัย  สัตนาโค  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  เมื่อวันที่  13 - 14 พฤศจิกายน  25564  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมายในการเลือกตั้งและเชิญชวน พ่อ  แม่  พี่  น้อง  ชาวตำบลธวัชบุรีร่วมกันออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 28  พฤศจิกายน  2564  ที่จะถึงนี้
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 64 View : 276
ข่าวสารการเลือกตั้ง
ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  (ดู 242)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 325)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 263)
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 268)
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 276)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี   (ดู 292)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :