อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน )


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ  6  เดือน  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565
*********************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 4 เมษายน 65 View : 390
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :