อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ม.ย. 66 103
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 ม.ย. 66 103
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 26 ม.ย. 66 224
รายงานการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน ) 9 ม.ย. 66 120
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 ก.พ. 66 138
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.พ. 66 146
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) 4 ม.ย. 65 304
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 มี.ค. 65 268
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 26 ม.ค. 65 383
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 ม.ค. 65 375
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ม.ค. 65 417