อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน )


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ  6  เดือน ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565
****************ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 4 เมษายน 65 View : 394
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :